Přihláška

  Titul

  Jméno a Příjmení *

  Titul za jménem

  Adresa - ulice *

  Adresa - 2.řádek

  Město *

  Stát / provincie / region *

  PSČ *

  Země

  Datum natození *

  Telefon *

  Email *

  Váš vzkaz *

  * povinná pole

  Zaplatit členské příspěvky za aktuální rok můžete:

  1. osobně v sídle: Po telefonní domluvě v sídle spolku Thunovská 178/10, Praha 1

  2. bankovním příkazem na TRANSPARENTNÍ účet Svaz Wall Handball Česká Republika z.s. vedený u Raifaisenbank:
  1459742002/5500

  VARIABILNÍ SYMBOL: rok, za který členský příspěvek uhrazujete, například 2019 DŮLEŽITÉ!!!
  Do zprávy pro příjemce prosíme napsat JMÉNO A PŘÍJMENÍ člena, za kterého je příspěvek hrazen.
  Výše ročního členského příspěvku je 1200 Kč.

  Zpracování osobních údajů
  Veškeré nakládání s poskytnutými osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.
  Registrovaný svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Odeslat) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely Wall handball ČR z.s. . Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat.
  Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data nebudou sdílena s žádnými aplikacemi třetích osob. Registrovaný poskytnutím uvedených osobních údajů dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě registrace či v rámci prohlížení internetových stránek Wall handball ČR z.s., byly zpracovány.
  Pokud si registrovaný přeje opravit své osobní údaje, které o něm Wall handball ČR z.s. zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese info@wallhandball.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese sdružení.